Політика конфіденційності

1. Визначення термінів


1.1. Адміністрація сайту – уповноважені співробітники управління Сайтом, які організовують та здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.
1.2. Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.3. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміну, вилучення, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення знищення персональних даних.
1.4. Персональні дані – будь-яка інформація, що прямо або опосередковано відноситься до певної або визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
1.5. Користувач – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт.
1.6. Сайт – веб-сайт, розташований у мережі «Інтернет» за адресою: https://rooprofessional.com/, включаючи всі його сторінки.
1.7. Продукція – це вироби, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.
1.8. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.
1.9. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.


2. Загальні положення


2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Сайт не контролює та не несе відповідальності за ресурси, що належать третім особам, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач Сайту.


3. Предмет політики конфіденційності


3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на Сайті.
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення контактної форми на Сайті і можуть включати наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача.
3.2.2. Контактний телефон Користувача.
3.2.3. Адреса електронної пошти (електронна пошта).
3.3. Адміністрація сайту також захищає дані, що автоматично передаються у процесі відвідування сторінок Сайту:
3.3.1. IP-адреса.
3.3.2. Інформація Cookies.
3.3.3. Інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами).
3.3.4. Час доступу.
3.3.5. Адреса сторінки.
3.3.6. Реферер (адреса попередньої сторінки).
3.4. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем.
3.5. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище, також підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.


4. Цілі збору персональної інформації користувача


4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:
4.1.1. Ідентифікації Користувача.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти Персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
4.1.7. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або партнерів Сайту.
4.1.8. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.9. Надання доступу Користувачеві на Сайт або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.


5. Способи та терміни обробки персональної інформації


5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати Персональні дані третім особам, зокрема операторам електрозв'язку, виключно з метою обслуговування Користувача.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням Персональних даних Користувача.


6. Зобов'язання сторін


6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про Персональні дані, необхідні для користування Сайтом.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про Персональні дані у разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4. цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком пунктів 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.
6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності Персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування Персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів Персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


7. Відповідальність сторін


7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених пунктами 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.


8. Вирішення суперечок


8.1. До звернення до суду зі позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем Сайту та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. У разі неможливості досягти угоди, суперечка буде передана на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.


9. Додаткові умови


9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти по Гарячій лінії або Чату.
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://rooprofessional.com/ua/politika-konfidentsialnosti/.